Jag heter Stig Andersson och bor i Jönköping med ett aktivt intresse för att kommentera och presentera texter och tillhörande bilder samt länkar till angivna platser på denna hemsida.  Flygfotobilder har väckt intresse hos många personer nu tackvare er hemsida och visning av ca 250 tusen bilder (sept.2013) I samarbete med lokala ortsbor får man hjälp med att lokalisera flygbilderna och skriva rätt namnuppgifter om jag inte själv reder ut det. Under våren 2013 blev en gammal nerlagd Shell/Nynäs mack omslagsbild till en nyskriven bok av kulturspanare Göran Willis, boken heter* K-spaning längs vägen * En roadtrip på vischan.
Som tidigare bensinhandlare med Esso i tankarna har jag även medverkat i boken med en hel del mackhistoria med anknytning till bilden och även den Essomack jag jobbat på med början 1961. På detta sätt marknadsförs ert bildarkiv för allt fler datoranvändare och bokläsare, lycka till med bildförsäljningen.
MVH.
Stig Andersson.