Om Aerobilder

Så här se vi ut

Pereric Öberg

VD, fotograf & säljare

Tobbe Andersson

Labchef, fotograf & säljare

Leif Andersson

ArkivChef sedan 2005

Adam

Scanning & Fotolabsassistent

Ariel Öberg

Vår ständige bärare av uniform som tidigare bars av försäljarna ute i landet.