Bild från Tekla i Östergarn som nu finns på äldreboende på Gotland. Minnena hopar sig och hela dagen går åt att minnas och stundom klarnar dom och innan sömnen på kvällen infinner sig faller nog en liten tår. Barnen Frank o Ingela får fylla i där minnena tryter.
Tack alla som gjort det möjligt för oss att få uppleva detta.